ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Rok szkolny 1992/93

·       13 II 1992             powołanie CHTE, prezes p. Hanna Janda

·       III, IV        konkursy na stanowisko dyrektora i nauczycieli

·       V               spotkanie rodziców i dyrektora, p. H. Jandy z rodzicami

·       VI, VII, VIII          prace adaptacyjne budynku

·       1 IX 1992 pierwszy dzień nauki, uczniów 58; oddziały: Ia, Ib, II a, III, IV, Va, Vb, VI a, VI b, VII a, VII b, VIII a, VIII

 

Grono pedagogiczne:

 

H. Janda-dyr.

D. Cieślik-z-ca dyr.

B. Pliszka-j. polski

 

B. Kliś-Cydejko- j. angielski

H. Palka-historia

K. Jarosińska-Gajdko- geografia

E. Nowakowska-w-f

L. Cichosz-w-f

K. Czernii- religia

W.Derlak- biologia

M. Pomiankiewicz-nauczanie początkowe

K. Nafalska- nauczanie początkowe

B. Kargol- nauczanie początkowe

D. Kuchta- nauczanie  początkowe

 

·       23 IX 92                inauguracja ,,Wioska indiańska”

·       21 11 92               wyjazd do W-wy, do teatru Buffo na spektakl,, Metro”

·       6 XII 92                Mikołajki

·       22 XII 92              spotkanie wigilijne

·       I  93                                  „Biała Szkoła ‘’Bielawa-Góry Sowie

·       V 93                      „Zielona Szkoła”- Jezioro Białe( małe dzieci)

·       VI 93                     „Zielona Szkoła”’ –Francja (klasy starsze)

 

Rok szkolny 1993/94

 

Grono pedagogiczne:

 

H. Janda-dyr.

J. Samonek-z-ca dyr.

B. Pliszka- j.polski

M. Kołodziejczyk-j.polski

K. Pawlak-j.polski

K. Brach-j.angielski 
B. Cydejko-j. angielski

 

D. Tomczyk-j.angielski

E. Zakrzewska- j.angielski

L. Jędruszczak-j. niemiecki

J. Radej- j.francuski

H. Palka-historia

K. Jarosińska-Gajdko-geografia

J. Tarnowska-matematyka

L. Strawa-matematyka

 

G. Kowalczyk-matematyka

A. Tuźnik-fizyka

J. Malicka-plastyka

Ł. Wnukowski-muzyka

L. Cichosz-w-f

E. Nowakowska-w-f

M. Wójcik-technika

M. Kawecki-informatyka

 

K. Czernii-religia

E. Piątek- naucz. początkowe

M. Pomiankiewicz – naucz. początkowe

K. Nafalska - nauczanie początkowe

B. Kargol- naucz. początkowe

E. Samulak- naucz. początkowe

M. Sobipan- biblioteka

 

 

 • 1 IX 93                        utworzono dwie klasy liceum
 • 23 IX               inauguracja ,,Witajcie w naszej bajce’’
 • XI                    rajd pieszy nauczycieli
 • XII                  Mikołajki, wigilie klasowe
 • I 94                 Biała Szkoła w Ochotnicy ( Tatry Słowackie), 2 tyg.
 • III                   Pierwszy Dzień Wiosny; wybory do Sejmiku Szkolnego; rajd rowerowy 
                         27-28 III Dęblin, Czarnolas, Puławy, Kazimierz
 • IV                    rajd pieszy( Roztocze); rajd rowerowy( Chełm, Sielec, Drynczów, Natalin, Pobołowice, Chełm)
 • 23-27 V                       Zielone Szkoły, kl. I- Grabniak, IIa, IIb -Susiec, III, IV- Góry Świętokrzyskie,V, VI, VII, VIII -J. Białe
 • VI 94               rajd pieszy po Roztoczu
 • VI 94               wycieczka szkolna do Hiszpanii (p. Brach, p. Palka, p. Jędruszczak)

 

 

 

Rok szkolny 1994/95

 

·                                                           grono j.w., dołączyli: A. Krzywińska-j. niemiecki, L. Mazurek-j. francuski, A.Wawryniuk-geografia, 
E. Iwaniec- Cieślik-historia, WOS, U. Otręba-matematyka,  I. Buczak.

·                                                           Dyrektorem został J. Samonek, z-ca- G. Kowalczyk ( 230 uczniów, 32 nauczycieli)

·                                               30 IX   Inauguracja ,,Jesteśmy dziećmi świata’’

·                                               11 XI   Święto Niepodległości

·                                               30 XI   Andrzejki

·                                               24 XII  wigilie klasowe

·                                               29 V, 3 VI 95  „Zielone szkoły” klasy I- Roztocze, Kazimierz, Pojezierze Łęczyńsko- Włodawskie, Tatry odwiedzili  uczniowie klas starszych: VII- I, II liceum

 

Rok szkolny 1995/96

 

 • 6 X                  inauguracja pt. ,,Sympozjum naukowców, badaczy i poszukiwaczy prawdy’’
 • 14 X                bal półmetkowy licealistów
 • 27 XI               debaty szkolne- program edukacyjny szkół średnich fundacji im. Stefana Batorego
 • XII                  szkolne jasełka
 • II 96                Walentynki
 • III 96              Wiosenne to i owo( I Dzień Wiosny)
 • VI                    ,,Zielone Szkoły’’: Ia, II a -Krasnobród, IIb-Susiec, III i IV-Szlak Orlich Gniazd,

IV b, VI a, VII b- Wybrzeże Gdańskie,  VII a i VIII a- Austria i Niemcy, Ib – Kraków, III-spływ kajakowy Bugiem

 • VII                  tygodniowy kamping po Grecji-klasy licealne, kl. II-VII- obóz sportowy Włodawa, IIb, IIIb, IV b,V
                         - obóz  letni w Krasnobrodzie.

 

Rok szkolny 1996/97

 

 •                        grono j.w., dołączyli: Dorota Mandzińska, Jarosław Kapeluszny, Jarosław Rajewski, Ewa  Boćwińska, Maria

Jaśkowska, Zygmunt Stefańczyk-fizyka, I. Kitowski-biologia, Andrzej  Matuszewski-muzyka, 
Beata Wójcik-j.francuski, z-ca dyr. zostaje Beata Pliszka

 • 30 IX96           podpisanie współpracy między dyrektorami Szkół Społecznych w Chełmie i Prywatnego: Liceum Rolniczego 
                         w   Planigneau (Francja)
 • 18 X                inauguracja ,, Igrzyska Olimpijskie’
 • XI                    ukazanie się pierwszej gazetki szkolnej p.n. Społeczniak
 • XII                  wigilie klasowe
 • III                   debaty szkolne
 • V                     pierwsza matura w Społeczniaku
 • 30 V-6 VI        ,,Zielone Szkoły’’: IV-VIII Zakopane, II i III Pieniny, I- Krasnobród
 • V                     pierwsze zawody matematyczne Matmiś

 

Rok szkolny 1997/98

 

 • 1 IX 97                        szkoła liczy 160 uczniów, w tym 14 oddziałów i 37 nauczycieli; rozpoczął działalność sklepik szkolny
 • 6 X                  inauguracja roku szkolnego pt.,, Marsjańskie spotkania 6 stopnia’’
 • 27,28 XI                      wieczór andrzejkowy
 • 6 XII               Mikołajki
 • 18 XII             Jasełka i spotkania wigilijne
 • I 98                 konkurs matematyczny p.n. ,, Kapitan Łamigłowa’’
 • 23 III-8 IV      Pierwszy Dzień Wiosny p.n. ,,Świąteczny jarmark’’
 • V 98                egzamin dojrzałości-10 abiturientów

Dzień Rodziny

 • VI 98               ,,Zielone Szkoły’’- Krasnobród, Jezioro Białe

 

Rok szkolny 1998/99

 

 • 1 IX 98            160 uczniów, 32 nauczycieli
 • IX                    klasy licealne na wycieczce do południowej Francji, w wyniku wygranego  konkursu ogólnopolskiego
 • 13 XI 98          inauguracja p.n. ,, Wehikuł czasu’’
 • 22 XII 98        Jasełka, spotkania wigilijne
 • 16 I  99           studniówka
 • I-IV                 konkursy szkolne,, Kapitan Łamigłowa’’, ,,Mini Lista Przebojów’’
 • 21 III              Pierwszy Dzień Wiosny ,,Nasze Zwierzęta’’, mecze i konkursy uczniowie kontra nauczyciele
 • 29 V-2 VI        ,,Zielone Szkoły’’:  kl. 0, I, II- Krasnobród, kl. III, IV, VI, VI Ia, b- Pieniny, kl. licealne-Pieniny
 • 25 VI  99         zakończenie roku szkolnego

 

Rok szkolny 1999/2000

 

 • 1 IX                 utworzenie Pierwszego Społecznego Gimnazjum, z-ca dyr. zostaje M. Kosmowska, kontynuacja 
                         pozostałych stopni kształcenia
 • 1-3 X               biwak w Krasnobrodzie- I kl. L.O.
 • 18 X                inauguracja ,, W poszukiwaniu wysp nieznanych’’
 • 11 XI               Święto Niepodległości
 • 30 XI               Katarzynki i Andrzejki
 • XII                  Jasełka i wigilie klasowe
 • I 2000             bale kanałowe
 • 21 I                 Święto Naszych Dziadków
 • I                      studniówka
 • II-IV               konkursy: matematyczne, sportowe
 • 12-16 VII                    „Zielone Szkoły’’: kl. 0, I- Zwierzyniec, kl. II, III, IV, V, VI- Bieszczady, kl. gimnazjalne i  licealne-Karpacz,

 

Rok szkolny 2000/2001

 

 • 1 IX                 cztery poziomy nauczania: kl. 0, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum; uczniowie-160, 32 nauczycieli
 • 13 X                ,,Korzenie Europy’’- temat inauguracji
 • XI                    Historia Regionalna Solidarności-wyróżnienie dla uczniów gimnazjum

                       Andrzejki

 • XII                  Jasełka i wigilie szkolne
 • I 2001             bale karnawałowe p.n. ,, W świetle fantazji’’
 • II- IV              konkursy: ( matematyczny, ortograficzny, sportowe
 • I 2001             studniówka ,,W raju’’
 • V                     matura 2001(rocznik 1982)
 • VI                    ,,Zielone Szkoły’’- Pieniny( III L.O. ), I i II L.O.- Krasnobród, szkoła

Podstawowa- Lwów, Bieszczady

 

Rok szkolny 2001/2002

 

 •                        Rok przełomowy, po 2 latach batalii Urząd Miasta podjął decyzję o przeprowadzce szkoły podstawowej 
                         z ul. Wojsławickiej 8 B na ulicę I Pułku Szwoleżerów 17 B
 • IV 2002                       ,,Zielona Szkoła’’: kl. I SP- IV L.O.- Karpacz, Praga, w tym samym czasie pozostali uczniowie i pracownicy                             administracyjni 
                         dokonali przeprowadzki.
 • 19 X 2001       Inauguracja roku szkolnego na wesoło p.n. ,, Akademia Filmowa’’
 • 13 X 2001       pielgrzymka młodzieży maturalnej do Częstochowy
 • 15 II 2002r     Debata publiczna klas licealnych pt. ,, Walka z terroryzmem wymaga ograniczenia praw obywatelskich’’.
 •                        Pierwszy test kompetencji gimnazjum. Nasi uczniowie uzyskali najlepszy wynik w mieście i powiecie oraz                               jeden z najwyższych w województwie lubelskim ( 73 % poprawnych odpowiedzi)

 

Rok szkolny 2002/2003

 

 • 1 IX                 Inauguracja roku szkolnego na wesoło nie odbyła się z powodu remontu sali

widowiskowej w CHDK-u

 • X, XI               zwiedzamy najciekawsze zabytki Chełmszczyzny
 • 3 I 2003                      wycieczka do W-wy ( Teatr Narodowy i Muzeum Sztuki Współczesnej)
 • 20-24 I                        ,,Biała Szkoła’’- Suche k/Zakopanego
 • 23 IV-25 IV    ,,Zielona Szkoła”- Krasnobród, Kraków, Wieliczka, Wiśnia
 • IV                    test kompetencji w gimnazjum( najlepsze wyniki w mieście i regionie. Dobra

passa trwa do dziś!!!

 • 23 V                Majówka archeologiczna ,,Chochlik’’
 • VI                    z okazji Dnia Dziecka zorganizowano Dzień Sportu
 • 20 VI 2003      Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Rok szkolny 2003/2004

 

 • 1 IX                 rozpoczyna się rok szkolny z ostatnią klasą licealną
 • 10 X                inauguracja ,,Pokolenia’’
 • I 2004             uczeń M. Kwiatkowski zakwalifikował się do finału wojewódzkiego z  j. angielskiego
 • II                     Walentynki

gazetka szkolna zmieniła nazwę na ,,Okazjonalnik’’

 • IV-VI              ,,Adopcja Podziemi’’- udział i wyróżnienie dla uczniów kl. III i VI w ogólnopolskim programie edukacyjnym
 • IV                    wyjazd do W-wy (Muzeum WP, Muzeum Narodowe, Teatr Ateneum)
 • V                     ,,Zielona Szkoła’’- Pisz i okolice, kl. III SP- III G
 • IV-VI              najlepsze wyniki testów dla klas VI i III gimnazjum

 

 

Rok szkolny 2004/2005

 

 • XI                    Andrzejki
 •                        Trzecia nagroda uczennic III kl. gimnazjum w ogólnopolskim konkursie ,,Lekcja z Polityką’’( Olga Czubak, 
                         Beata Dudek, Aleksandra Kaszowska)
 • I                      uczennica A. Kaszowska laureatką konkursu krasomówczego
 • III                   Pierwszy Dzień Wiosny-kulinaria zielone
 • V                     M. Gaik uczennica kl. II gimnazjum w konkursie ogólnopolskim organizowanym przez IPN została finalistką

                       (9 miejsce)

 • I-VI                 konkursy plastyczne-ogólnopolskie; Matmiś, Polmiś, Ekomiś
 • V/VI                ,,Zielone Szkoły’’- kl. III-V- Krynica, VI i gimnazjum-Rimini, Włochy

 

Rok szkolny 2005/2006

 

 • 7 X                  ,,Nasz głos w sprawie…ojczyzna’’- inauguracja roku szkolnego na wesoło
 • 8 XI                 wyjazd do W-wy- Teatr Narodowy, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sztuki Współczesnej
 • 9 I-15 I 2006  ,, Biała Szkoła’’- Suche k/ Zakopanego
 • 4 IV 2006        test kompetencji po klasie VI, ,, Społeczniak’’ nie ma sobie równych, śr. 34,13
 • 21-26 V                       ,, Zielona Szkoła’’- Karkonosze, Karpacz, Skalne miasto(Czechy)
 •                        VI najlepsze wyniki testów kompetencji gimnazjum, nie tylko w mieście, ale i pierwsza 10 w województwie

 

Rok szkolny 2006/2007

 

 • IX                    wyjazd na pokazy fizyczne UMCS i wycieczka do Czarnolasu
 • 13 X                ,, Pokolenia’’- inauguracja roku szkolnego na wesoło
 • 9-14 I 2007     ,,Biała Szkoła’’
 • 18-19 I                        Warszawa( muzeum Archeologiczne, Sejm, Senat, Teatr Ateneum)
 • IV                    Marta Grosman, ucz. kl VI ( n-l M. Kosmowska) zakwalifikowała się do ścisłego finału ogólnopolskiego konkursu

p.n. ,, Słowo daję’’ Rafał Hejna, Emanuel Hołub-laureaci przedmiotowego konkursu z j. polskiego  
(n-l M. Kosmowska)

 • 11-15 VI                     ,,Zielona Szkoła’’- Kraków, Międzybrodzie Bialskie, Bochnia
 • VI                    I  znowu najlepsi; średnia testu gimnazjalnego 78,4 pkt.

 

Rok szkolny 2007/2008

 

 • IX                    dyrektorem szkoły została Marzena Fabjan
 • 17 X                ,, Książki, które czytaliśmy: w poszukiwaniu dobra’’
 • 29-30              W-wa (Teatr Roma-,,Koty”, Zamek Królewski, Muzeum Sportu)
 • 9-14                ,, Biała Szkoła’’
 • II                     Walentynki
 • III                   Wielkanocny Tydzień Zdrowia
 • V                     ,,Smaki Europy’’- projekt dotyczący Unii Europejskiej
 • 2 VI-6 VI        ,,Zielona Szkoła’’- Toruń i Trójmiasto

 

Rok szkolny 2008/2009

 

 • IX                    dyrektorem zostaje p. Bożena Świszcz
 • X                     ,,A to Polska właśnie’’- inauguracja roku szkolnego na wesoło
 • I                      ,, Biała Szkoła’’
 • I-VI                 laureaci kl. I-III w ogólnopolskich konkursach plastycznych
 • IV                    I Szkolny Przegląd Miniatur Teatralnych
 • V/ VI               ,,Zielona Szkoła’’- Mazury, Druskienniki (Litwa)

 

Rok szkolny 2009/2010

 

 • 1 IX                 początek roku szkolnego
 • 22 IX               Integracyjny turniej sportowy ,,Bawimy się razem’’
 • 16 X                ,,Moc baśni’’- inauguracja roku szkolnego na wesoło
 • 30 X                „Halloween”
 • 23 XI-4 XII     ,,Góra grosza’’-akcja charytatywna
 • 30 XI               „Andrzejki”
 • 9 I 2010          ,           ,Biała Szkoła’’
 • 29 I                 wśród najlepszych sportowców Chełma i powiatu znalazł się uczeń PSSP Przemysław Łoś
 • 11 II                Zabawa karnawałowa
 • 14 II                Walentynki
 • 23 III              „Pierwszy Dzień Wiosny”
 • 23 IV               II Szkolny Przegląd Miniatur Teatralnych
 • 24 V                międzyszkolny konkurs ortograficzny „Złota stalówka” laureatami zostali Maciej Ciukaj i Dawid Kasperski
 • 6 VI                 ,,Zielona Szkoła’’- Wrocław, Lewin Kłodzki, Miasteczko Skalne
 • 7 VI                 „Dzień szkoły bez przemocy”
 • 8 VI                 Festyn Integracyjny „Kocham Cię Polsko”
 • IX- VI             akcje charytatywne: pomoc dla Chełmskiego Ośrodka Wsparcia Caritas, góra nakrętek dla Stasia Blicharza,

wsparcie dla Chełmskiego Domu Dziecka

 

Rok szkolny 2010/2011

 

 • 8 X                  ,, Z uśmiechem przez świat’’-inauguracja roku szkolnego
 • 28 X                „Dzień  Bezpieczeństwa”
 • XI                    wycieczka do Warszawy( Muzeum Wojska Polskiego, Teatr Buffo, Łazienki)
 • 21 XI               „Dzień  Tolerancji i Życzliwości”
 • 22 XII             „Boże Narodzenie w świecie” i „Jasełka bożonarodzeniowe”
 • 6 I                   „Święto  Trzech Króli po francusku”
 • I                      ,,Biała Szkoła’’
 • XI-III              akcje charytatywne: Góra grosza, misja humanitarna dla Polaków na Ukrainie
 • 21 III              „Pierwszy Dzień Wiosny”
 • 24, 25 III        wycieczka  klas I-III do Teatru Lalki i Aktora im. Andersena w Lublinie na przedstawienie "Jaś i Małgosia"
 • 24, 25 III                    wycieczka do W-wy( Muzeum Archeologiczne, Teatr Narodowy- ,,Wiele hałasu o  nic’’, Muzeum Sportu)
 • 7 IV                 "Słowa, barwy, dźwięki" koncert dla rodziców
 • 28 VI               III Szkolny Przegląd Miniatury Teatralne"
 • 19 V                III Międzyszkolny konkurs na gazetkę jednodniówkę „Chełm – moja mała Ojczyzna” laureatka Karolina Lipczuk
 • V                     Uczennica kl. VI - Katarzyna Hawryluk została laureatką ogólnopolskiego konkursu języka angielskiego MIX
 • 6 VI                 "Dzień szkoły bez przemocy"
 • IX- VI             akcje charytatywne: pomoc dla Chełmskiego Ośrodka Wsparcia Caritas, góra nakrętek dla Stasia Blicharza,

wsparcie dla  Domu Dziecka

 •                        uczennica Katarzyna Hawryluk zostaje laureatką dwóch konkursów polonistycznego i przyrodniczego, 
                         organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa przez Kuratorium Oświaty w Lublinie

 

Rok szkolny 2011/2012

 

 • 7 X                  inauguracja 2011r. ,,W kręgu X Muzy’’
 • XI                    wycieczka do Warszawy (Wilanów, film ,,Bitwa Warszawska 1920’’, Centrum  Nauki Kopernik)
 • I                      ,,Biała Szkoła’’
 • III                   wycieczka do W-wy ( Muzeum Techniki, Teatr Buffo, Zamek Królewski)
 • 19 V                „Dzień dobrych uczynków”
 • VI                    „Europejski Dzień dziecka” 

 

Rok szkolny 2012/2013

 

 • VI, VII, VIII    remont szkoły, przeprowadzka do budynku przy Hrubieszowskiej 102/2
 • IX                    wycieczki plenerowe klas młodszych pod hasłem „Barwy lasu”
 • XI                    wycieczka do Warszawy, w programie zwiedzanie studia TVP, spektakl

teatralny pt. „Deszczowa piosenka”, zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego

lekcja sztuki w Muzeum Narodowym

Inauguracja roku szkolnego pt. „Rodzina jest OK”

 • XII                  Wiktoria Biernacka laureatką Międzynarodowego konkursu Plastycznego

im. Josepha von Eichendorffa (klasa pierwsza)

 • I – IV              Laureaci konkursów plastycznych: Magda Dobek, Wiktor Wójcicki,

Kamila Sionkowska, Emilia Lenart, Karina Mroczkowska

 • V                     Miniatury teatralne
 • V/VI                Zielone szkoły: Wielokulturowe Podlasie i Trojanów
 • VI                    Testy kompetencji po klasie szóstej 30 pkt./40, najlepszy wynik w mieście,

równie dobre w testach gimnazjalnych

     

Rok szkolny 2013/2014

 

 • IX                    uczestnictwo w Lubelskim Festiwalu Nauki
 • X                     Inauguracja roku szkolnego „Miłość niejedno ma imię”
 • XI                    Dzień Niepodległości 11 Listopada

Wycieczka do Muzeum Bombki Choinkowej

 • XI/XII             udział w akcji „Góra Grosza”

laureaci konkursów przedmiotowych: Przemek Szostak – geografia, Katarzyna Hawryluk – język polski, język niemiecki, Michał Kozar – matematyka, fizyka

 • I                      Biała szkoła - Suche k/Zakopanego

Pierwszy Wielki Koncert Charytatywno-Dziękczynny „Nasze serca dla innych”

 • III – IV                       „Moje miasto bez elektrośmieci” – udział w ogólnopolskim programie Edukacyjnym
 •  V                    Miniatury teatralne
 • VI                    Egzamin gimnazjalny wyniki: język polski 92%, historia i wos 80%, matematyka 93%,

przedmioty przyrodnicze 90%, język angielski podstawowy 99%, rozszerzony – 95%,

 język niemiecki, na obu poziomach 100%

Damian Skorupa – I miejsce w konkursie „Kolory wolności” organizowanym przez Kancelarię Sejmu RP

Zielone szkoły: Warszawa, Polańczyk (Bieszczady)

Zdobycie certyfikatu w Konkursie Ogólnopolskim: „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”

 

 

 

 

Rok szkolny 2014/2015

 

 • IX                    udział w Lubelskim Festiwalu Nauki
 • X                     Inauguracja roku szkolnego „Od marzeń wszystko się zaczyna”
 • XI                    Dzień Niepodległości – uroczysta akademia

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

 • XII                  udział w akcji „Góra Grosza”         

Jasełka i wigilie klasowe

 • I                      Suche k/Zakopanego – Biała szkoła
 • II                     Walentynki
 • III                   Dzień Kobiet, Dzień Świętego Patryka
 • IV                    Śniadanie po angielsku „Full Monty”
 • V                     Miniatury teatralne

Martyna Mika laureatką konkursu kuratoryjnego z języka polskiego, Szymon Pawłowski z historii

 • VI                    Zielone szkoły: Kazimierz Dolny, Karkonosze, Praga

 

Rok szkolny 2015/2016

 

 • IX                    Lubelski Festiwal Nauki
 • X                     Inauguracja roku szkolnego „Wszystkie dzieci nasze są”

„Trick or treat” – cukierek albo psikus, udział w akcji charytatywnej

 • XI                    wycieczka do Warszawy: Teatr Roma – „Mamma Mia”, Wytwórnia Filmów Fabularnych, Żelazowa Wola

11 listopada – Dzień Niepodległości

 • XII                  Mikołajki, Jasełka, Wigilie klasowe
 • I                      Biała szkoła – Suche k/ Zakopanego
 • III                   konkursy kuratoryjne: Emilia Lenart – laureatka, Dominika Grabik – finalistka, Wiktor Wójcicki – finalista

 konkursu ortograficznego, Marcin Słupczyński – finalista konkursu języka angielskiego

 • IV                    Szkolny konkurs „Mm talent”
 • V                     Święto Konstytucji 3 Maja – akademia

„Ludzie z pasją” – cykliczne spotkania z ludźmi o wyjątkowych talentach – p. Norbert Kowalczuk

wolontariat szkolny w III PółmaratonieChełmskim

 • VI                    Miniatury teatralne

Zielona szkoła – Roztocze

Uzyskanie Honorowego Certyfikatu Jakości Lubelskiego Forum Twórczych Placówek Oświatowych

Finaliści II Powiatowego Konkursu wiedzy o Chełmie: szkoła podstawowa – Zuzanna Szostak, gimnazjum: Natalia Królikowska

Finalistą XIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej został Marcin Słupczyński

 

Rok szkolny 2016/2017

 

 • IX                    udział w akcji „Bezpieczna zebra” pod kierunkiem funkcjonariuszy policji

wizyta w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Narodowe czytanie Sienkiewicza

Lubelski Festiwal Nauki

Europejski Tydzień Kodowania – wizyta edukatorów z Grupy Edukacja 3.0

 • X                     Inauguracja roku szkolnego „Ku pokrzepieniu serc”

rozpoczęcie cyklicznych zajęć dodatkowych z Robotyki LEGO Education® WeDo.

 • XI                    Spotkanie autorskie z autorką książek dla dzieci p. Justyną Bednarek (klasy młodsze)

Dzień tostowo-koktajlowy, Dzień Pluszowego Misia

Udział w zbiórce nowych maskotek

Andrzejki

Święto Dziękczynienia

Dyplom Przyjaciela Dziecka przyznawany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci dla naszej szkoły

za działalność charytatywną  na rzecz potrzebujących

 • XII                  spotkanie  integracyjne „Mikołaj i jego moc” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmie

 mikołajki w szkole

rodzinne warsztaty „Anielski świat”

„Dzień z życia” zajęcia profilaktyczne nt. uzależnień od komputera i sieci internetowej – p. Piotr Czarnecki pedagog z Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

śniadanie koktajlowo-galaretkowe

udział w akcji „Góra Grosza”

wigilie klasowe, jasełka i wspólne kolędowanie z rodzicami

 • I                      Kolędnicy z klasy IV, Święto Trzech Króli po francusku (klasa druga)

zimowy kulig (klasa II gimnazjum)

pomoc dla podopiecznych schroniska w Chełmie – Samorząd Uczniowski

Biała szkoła – Suche k/Zakopanego

ferie w szkole

bal karnawałowy (klasy młodsze)

 • II                     zajęcia profilaktyczne „Bezpieczeństwo w cyberświecie” - p. Agnieszka Koszuk-Janicka

z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

walentynki, dyskoteka Walentynkowa (klasy starsze)

zajęcia nt. roli autorytetu nauczyciela - wizyta p. Zofii Kędzierawskiej

Dzień babci i dziadka (klasy młodsze)

eksperymenty w klasie 0

Dzień gofrowy

 • III                   Dzień Kobiet , Saint Patrick’s Day

Walentynkowy Koncert „Kocham Cię życie”

Wycieczka do Warszawy – zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, gmachu Sejmu RP,

obejrzenie sztuki teatralnej „Zemsta” w Teatrze Wielkim (klasy starsze)

brązowy krążek dla Michała Janusia na międzynarodowym turnieju w judo juniorów młodszych

świąteczne stroiki i wiosenny  ogródek (klasa druga)

wyróżnienia dla Gabrysi Galek, Marceliny Troć, Mateusza Grzelika, Martyny Pawelec i Emilii Lenart

w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2017

egzamin gimnazjalny

wielkanocne rodzinne warsztaty plastyczne

 • IV                    Dzień Otwarty w naszej szkole

Wycieczka do Warszawy – Centrum Nauki Kopernik (klasy młodsze)

Spotkanie z p. Peterem Gladwinem, autorem książki „Powstać z popiołów”

 • V                     Akademia 3 Maja

udział w akcji edukacyjnej „Bezpieczeństwo na drodze”  - wizyta Gamusia

Dzień gofrowy

Test Umiejętności Trzecioklasisty

udział w programie „Moje miasto bez elektrośmieci” – ekodrużyna z klasy trzeciej

zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów klasy 0

Miniatury teatralne

Happy Mother’s Day w klasach młodszych

 • VI                    Dzień dziecka

Organizacja strefy kibica podczas IV. Chełmskiego Półmaratonu

Zajęcia otwarte dla przyszłych uczniów klasy I

udział w akcji „Poducha dla malucha”

wizyta klasy 3 u stomatologa p. Alicji Dyszewskiej-Wojewody w przychodni NZOZ „LEK-DENT” w Chełmie

I miejsce wśród uczniów klas trzecich dla Kacpra Siry w Konkursie Matematycznym „Puchacz Piotr”

konkursy kuratoryjne: Emilia Lenart – laureatka z języka francuskiego i języka angielskiego, Michał Galek – finalista z języka angielskiego

Zielona szkoła w Grecji – Riwiera Olimpijska, Saloniki, góra Olimp, bizantyjskie klasztory oraz Belgrad

konkursy: nagroda dla Martyny Pawelec z klasy V w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Słoneczna zakładka – widok z mojego okna”, nagroda dla Zofii Lenart w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja”, I miejsce dla Elilii Lenart i Marcina Słupczyńskiego w finale II Powiatowego konkursu języka angielskiego ENGLISH? EASY!