ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Z przyjemnością zawiadamiamy, że rozpoczęły się zapisy do klasy pierwszej i zerowej Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Chełmie oraz do klasy pierwszej Pierwszego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Chełmie na nowy rok szkolny 2021/22. Szczególnie gorąco powitamy także uczniów, którzy chcą rozpocząć naukę od września 2021 r. w klasie VI szkoły podstawowej i  w klasie III liceum. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji udziela sekretariat szkoły pod nr tel.  82 565 45 54.

Zapraszamy!