ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

16 maja uczniowie klas PSG uczestniczyli w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków. Zwiedzili nowoczesny obiekt oraz w laboratorium badali zawartość żelaza w wodzie i mieli okazję poćwiczyć umiejętność posługiwania się sprzętem laboratoryjnym.
Dziękujemy!