ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Nasza szkoła przystąpiła do projektu czytelniczego „Reading is magic!”, mającego na celu zarazić najmłodszych pasją do czytania w języku obcym. Podczas zajęć języka angielskiego w klasach I – III czytane są książeczki z serii English Pearson Kids Readers. W książkach tych występują ci sami bohaterowie, których uczniowie znają z bajek Disneya i podręczników New English Adventure, dzięki czemu nauka jest dla uczniów interesująca i angażująca. Praca z książką odbywa się po przerobieniu treści z poszczególnych rozdziałów.