ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

5 grudnia uczniowie klas VII, VIII i II LO wzięli udział w warsztatach online z zakresu Edukacji Międzykulturowej. Spotkanie o tematyce świątecznej prowadzili: Roberts (wolontariusz z Łotwy), Giulio (wolontariusz z Włoch)oraz Selina (uczestniczka programów wymiany międzykulturowej z Hongkongu, realizująca obecnie swój program w Polsce). Cała trójka opowiadała o tradycjach bożonarodzeniowych występujących w ich krajach i rodzinnych domach. Opowieściom towarzyszyły zdjęcia oraz odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy na czacie.

Stowarzyszenie AFS Polska w swojej misji uważa Edukację Międzykulturową za fundament pod budowę sprawiedliwego i wolnego od uprzedzeń świata. Takie spotkania to jedne z działań na rzecz kształtowania społeczeństwa otwartego i tolerancyjnego.