ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

 

Protokół obrad komisji konkursowej Konkursu Plastycznego 
z głosowaniem internetowym „ZIMA, ZIMA, ZIMA…”

 

Na konkurs plastyczny „Zima, zima, zima…” zorganizowany przez Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową wpłynęło 12 prac z 6 chełmskich placówek przedszkolnych. Dnia  26 lutego 2021 r.  komisja konkursowa w składzie:

  1. Joanna Sych – pedagog szkolny,
  2. Katarzyna Dubiel – nauczyciel języka francuskiego
  3. Joanna Chilczuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej,
  4. Iwona Magryta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  5. Joanna Mackiewicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

oceniła dostarczone na konkurs prace. Przy ocenie komisja brała pod uwagę: interpretację tematu, samodzielność wykonania pracy oraz walory estetyczne. Po przeprowadzeniu analizy prac wyłoniła: 3 prace do nagrody, a 9 wyróżniła.  

 

Wśród nagrodzonych znalazły się:

Hanna Lipiak – Przedszkole Miejskie nr 2; n-l: Joanna Balcer

Oliwia Czepielewska - Przedszkole Miejskie nr 8; n-l: Agata Szykuła

Anna Ziemianek - Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi;
n-l: Sylwia Korzeniowska

 

Wyróżnienia otrzymały:

Hanna Kabała - Przedszkole Miejskie nr 2; n-l: Anna Mojsym-Bochen

Julia Pendel – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi;
n-l: Wioletta Kosmowska, Alicja Kowalik

Helena Bakaj - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi;
n-l: Anna Kogut

Olga Haponiuk - Przedszkole Miejskie nr 8; n-l: Agata Szykuła

Nina Majdan - Przedszkole Miejskie nr 11; n-l: Barbara Chomacka

Milena Korpul - Przedszkole Miejskie nr 11; n-l: Monika Sobierajska-Buczma

Zuzanna Kaczor - Przedszkole Miejskie nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi;
n-l: Magdalena Wiśniewska

Hanna Kulbicka - Przedszkole Miejskie nr 15; n-l: Anna Ruszała

Sandra Kister - Przedszkole Miejskie nr 15; n-l: Anna Ruszała

 

 NAGRODĘ PUBLICZNOŚCI W GŁOSOWANIU INTERNETOWYM zdobyły:

 

Olga Haponiuk - Przedszkole Miejskie nr 8

Hanna Lipiak - Przedszkole Miejskie nr 2

Oliwia Czepielewska - Przedszkole Miejskie nr 8

Hanna Kabała - Przedszkole Miejskie nr 2

 

Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do placówek laureatów.
Posiedzenie komisji oceniającej konkurs plastyczny zakończono, dokumentując je niniejszym protokołem, podpisanym przez wszystkich członków.

 

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów
i rozwijania zainteresowań plastycznych!