ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Uczniowie klasy 7 wzięli udział w zorganizowanych przez AFS Poland warsztatach międzykulturowych online . Wolontariusze w języku angielskim przekazywali podstawową wiedzę związaną z międzykulturowością. Wskazali również, jak możemy rozwijać swoje kompetencje globalne, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesów edukacyjnych i zawodowych w XXI wieku.