ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

W dniu 11 kwietnia 2022 roku Dyrektor szkoły pani Mariola Kosmowska wręczyła dwojgu uczniom z klasy ósmej dyplomy i nagrody w konkursie wiedzy o historii kobiet- ikONA historii. Organizatorem konkursu jest grupa projektowa ikONA historii działająca w ramach platformy Zwolnieni z Teorii. Konkurs miał charakter otwarty i był adresowany do uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i 1-4 szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych ze szkól Chełma i powiatu chełmskiego. Jego celem było szerzenie wiedzy o kobietach w historii i ich dziejowej roli oraz promowanie pozytywnych postaw i walkę ze stereotypami.  Konkurs odbył się w formule online dnia 29 marca 2022r. w formie quizu. Miło nam zakomunikować, że uczennica klasy ósmej Zofia Lenart zajęła III miejsce, a tuż za nią uplasował się jej kolega z klasy Kacper Siry.
Uczniowie otrzymali nie tylko pamiątkowe dyplomy, ale także cenne nagrody książkowe ufundowane przez sponsorów imprezy-wydawnictwo ZNAK i wydawnictwo Bellona. Opiekunem merytorycznym nagrodzonych uczniów była nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Ewa Betiuk.