ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

W przededniu 1056 rocznicy Chrztu Polski uczniowie naszej szkoły na lekcjach historii zrealizowali  zadania projektowe, których celem było przybliżenie okoliczności tego wydarzenia. Święto to zostało ustanowione przez Sejm RP w 2019 roku, ,, jako święto państwowe mające na celu upamiętnienie Chrztu Polski.’’

Chrzest Polski to tradycyjna nazwa chrztu księcia Polan – Mieszka I, który zapoczątkował proces chrystianizacji Polski. Akt przyjęcia chrztu, datowany przez historyków na dzień  14 kwietnia 966 roku, uważa się za symboliczny początek państwa polskiego i kościoła katolickiego w naszym kraju. W trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycielki historii panią Elżbietę Iwaniec-Cieślik i panią Ewę Betiuk, uczniowie  obejrzeli film dokumentalny poświęcony przyczynom wydarzenia, na podstawie dostępnych źródeł odtworzyli jego hipotetyczny przebieg i bezpośrednie następstwa. Na zakończenie zajęć wspólnie wypracowali  odpowiedź na pytanie: jakie znaczenie dla Polski i Polaków miał chrzest Polski?