ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

W dniu 21 października 2022 r. w Sali widowiskowej Chełmskiego Domu Kultury odbyło się jubileuszowe przedstawienie inauguracyjne z okazji 30-lecia Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie.

Tegorocznej imprezie towarzyszyły refleksje związane z historią edukacji, a także wspomnienie kolejnych etapów funkcjonowania szkoły społecznej w okresie jej trzydziestoletniej działalności. Jak co roku uroczystość rozpoczęła się ślubowaniem klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Jest to niezwykle doniosły moment, w którym pierwszoklasiści stają się członkami wspólnoty szkolnej. Ceremonii ślubowania przewodniczyła dyrektor szkoły pani Mariola Kosmowska.

W szczelnie wypełnionej Sali CHDK spotkały się całe rodziny: dziadkowie, rodzice, członkowie rodzin, absolwenci i sympatycy szkoły, zaproszeni goście, by jak co roku obejrzeć ten niepowtarzalny spektakl, na który złożyły się pokazy multimedialne, muzyka, gra świateł, feria różnorodnych barw wspaniałej dekoracji i przejmujące etiudy teatralne.

W czterech aktach uczniowie pod bacznym okiem nauczycieli przedstawili złożone dzieje edukacji, poczynając od starożytności aż po współczesność. Publiczność żywo reagowała na jakże czytelną symbolikę kolejnych odsłon rozwoju szkoły od jej zarania: nauczania starożytnych filozofów, walk w szkole gladiatorów, czy powstania w XIV w. Akademii Krakowskiej. W sposób niezwykle plastyczny młodzi aktorzy pokazali trudy polskiej edukacji okresu zaborów, walkę z germanizacją, opór przeciwko rusyfikacji, trudności z obroną i zachowaniem polskości w okresie obu wojen światowych.

Kolejna etiuda poświęcona była funkcjonowaniu szkoły w PRL-u z jakże charakterystycznymi jej symbolami: dyscypliną, mundurkami, białymi kołnierzykami i dzwonkami. Ciekawie przedstawione zostały  nowinki szkolne lat 90-tych XX wieku, nowe metody i formy pracy, wkroczenie do edukacji internetu i komputerów oraz zmiany dyscypliny szkolnej. W ostatniej części tej etiudy prawie wszystkich widzów przebiegły dreszcze, odtwórcy tej sceny bowiem tak sugestywnie ukazali to wszystko, co towarzyszyło nam w okresie niedawnej pandemii, że poczuliśmy powtórkę tego trudnego okresu!

Ostatni ,czwarty akt poświęcony został szkole  w teraźniejszości. Na scenę wkroczyli najmłodsi aktorzy i licealiści, którzy pokazali na czym polega różnorodność współczesnej edukacji. Kolejne  jej odsłony to nauka poprzez zabawę, wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej, robotyki, eksperymenty laboratorium przyszłości i wszechstronne rozwijanie talentów muzycznych, plastycznych, językowych.

Czas jubileuszu był w zamyśle twórców inauguracji  także okazją do refleksji nad  historią szkoły społecznej. Filmiki przygotowane na uroczystość  wprowadzały odbiorców w atmosferę działalności placówki, absolwenci wskazywali na niezaprzeczalne atuty szkoły: bezpieczeństwo, wysoką jakość nauczania, znakomitą atmosferę, atrakcyjne metody i formy pracy, projekty i przedsięwzięcia szkolne. Podkreślali też ,że klimat ,który w tej szkole udało się stworzyć, mimo trzykrotnej już zmiany siedziby sprawia, że do tej właśnie szkoły posyłają także swoje dzieci. Szkołę tworzą przecież ludzie!

Przedstawienie inauguracyjne zakończyło swoiste przesłanie twórców spektaklu i realizujących go aktorów o niezbywalnych wartościach edukacyjnych, które mają znaczenie ponadczasowe.

Na zakończenie głos zabrała dyrektor szkoły pani Mariola Kosmowska ,która podziękowała całej społeczności szkolnej za udział w uroczystości. Podkreśliła znaczenie zaangażowania w przygotowanie imprezy każdego ucznia i nauczyciela oraz pracowników administracyjnych szkoły. Na ręce pani Katarzyny Dubiel, nauczycielki języka francuskiego, a jednocześnie koordynatorki projektu, złożyła kwiaty i podziękowania wszystkim zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia.

Serdeczne podziękowania za pracę na rzecz Zespołu Szkół Społecznych w Chełmie panu Zbigniewowi Bajko, prezesowi Chełmskiego Towarzystwa Edukacyjnego złożyli rodzice i nauczyciele szkoły.

Miłym zaskoczeniem dla pani dyrektor Marioli Kosmowskiej były okolicznościowe życzenia i kwiaty od  rodziców, absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły oraz podziękowania za Jej trud i starania, aby szkoła społeczna była stale obecna na mapie edukacyjnej Chełma.

 

 fot. Piotr Bakun