ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

W pierwszych dwu tygodniach października uczniowie klasy 6 realizowali zadania Ogólnopolskiego Projektu  Historycznego BohaterON – włącz historię!  Jest to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Jej zasadniczym celem jest promowanie patriotycznych postaw  i tożsamości narodowej Polaków,  tworzenie wspólnoty pamiętającej o historii naszego kraju i jego bohaterach.  Uczniowie klasy 6  zostali zapoznani z tematyką  powstania warszawskiego i obejrzeli  film dokumentujący przebieg 63 dni powstania, rozwiązywali karty pracy tematycznie związane z projektem, a nawet szyfrogramy powstańcze. Na zakończenie tej części zajęć obejrzeli  film ,,Miasto ruin’’, będący rekonstrukcją cyfrową zniszczeń Warszawy w 1944 roku. Wyposażeni w niezbędną wiedzę przystąpili do realizacji zadań projektowych na lekcjach historii i edukacji regionalnej. Brali udział w żywej lekcji historii-poprzez projekcję słuchowiska ,,Mały roznosiciel nadziei”. Przeprowadzili debatę klasową, w trakcie której  starali się odpowiedzieć na pytania kim jest bohater?, czym się charakteryzuje?, jak możemy zdefiniować bohatera?, jakie powinien mieć cechy  i wartości? Na zakończenie zadania projektowego  ułożyli i zapisali  wspólną definicję bohatera. Uczniowie zaangażowali się w realizację projektu, zgodnie pracowali w grupach, wysoko ocenili potrzebę działań w takich przedsięwzięciach. Opiekę merytoryczną nad realizacją projektu sprawowały: pani Ewa Betiuk, nauczycielka historii  i pani Katarzyna Dubiel, nauczycielka języka francuskiego.