ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Dziś w naszej szkole policjanci z Miejskiej Komendy Policji rozmawiali z uczniami i nauczycielami na temat cyberprzemocy.
Podczas spotkania funkcjonariusze opowiedzieli, czym jest cyberprzemoc oraz przypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się w sieci.
Problem cyberprzemocy w oczywisty sposób dotyczy szkół. Bowiem w klasie, szatni, czy na boisku dochodzi do aktów przemocy z użyciem telefonów komórkowych lub Internetu. Coraz częściej też „tradycyjne” konflikty rówieśnicze ze szkoły przenoszą się do sieci.
Funkcjonariusze przestawili uczniom, jakie zachowania są traktowane jako cyberprzemoc oraz co powinna zrobić osoba, która jest ofiarą takich zachowań. Podkreślali także, że nie są to zachowania bezkarne. 
 Wskazali na odpowiedzialność karną nieletnich z powodu popełniania przez nich czynów zabronionych i świadczących o demoralizacji. Policjanci wyjaśnili uczniom czym jest czyn karalny, jakie środki wychowawcze w stosunku do nieletnich popełniających czyny karalne stosowane są przez sąd.
Na spotkaniu poruszono również temat uzależnień od Internetu i gier komputerowych, wskazano ich negatywny wpływ na psychikę oraz zachowania dzieci i młodzieży.