NIE JESTEŚ SAM

Drukuj


W dniu 7 lutego 2013r. uczniowie Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej uczestniczyli w spotkaniu z p. dr Lucyną Kozaczuk – dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie oraz z p. Beatą Sienkiewicz – kierownikiem Zespołu do Spraw Pieczy Zastępczej.

Pani dyrektor omówiła przyczyny osamotnienia zarówno ludzi dorosłych, jak i dzieci, problemy związane z samotnością.

MOPR w Chełmie jest instytucją pomocy społecznej, której zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Dowiedzieliśmy się o formach pomocy nie tylko finansowej, ale również rzeczowej i usługowej (pomoc psychologiczna, prawna, usługi opiekuńcze). 

Wolontariat działający przy MOPR prowadzi wiele akcji charytatywnych, a przyjaciółmi akcji mogą być nawet dzieci. Wolontariusze pomagają dzieciom np. w nauce, a osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym w trudach codziennego życia. 

Osoby samotne mogą korzystać z Mieszkań Wieloprofilowych Chronionych, Domu Dziennego Pobytu, Środowiskowego Domu Samopomocy, a dzieci ze Świetlicy Środowiskowej.

Pracownicy MOPR-u i wolontariusze zapewniają osobom samotnym wiele atrakcji (np. wycieczki, zajęcia kulinarne, terapeutyczne).

Pani Beata Sienkiewicz zwróciła uwagę na istniejącą przemoc w rodzinie, podkreślając, że każdy z nas ma obowiązek reagować na przemoc i zgłaszać tego typu zdarzenia odpowiednim instytucjom lub osobom dorosłym. Często od naszej reakcji może zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie. 

Przemoc w rodzinie pozbawia dziecko wszystkich podstawowych potrzeb: ciepła, bezpieczeństwa, miłości. 

Pani kierownik opowiadała również o rodzinach zastępczych, które są przejściową formą opieki nad dziećmi. 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie przygotowali prezentację multimedialną „Pamiętaj - nie jesteś sam”, w której zawarte zostały wszystkie informacje przekazywane przez prelegentów.


 

Copyright © 2012 Zespol Szkol Spolecznych w Chelmie. Wszelkie prawa zastrzezone.
WebDesign by D&J_M ©