PORTRET RODZINY

Drukuj

W czwartek, 15 listopada 2012 roku w Młodzieżowym Domu Kultury 

im. Marii Konopnickiej w Krasnymstawie odbyło się podsumowanie XII. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego zatytułowanego "Rodzina - Portret przodka". Konkursowi patronuje Lubelski Kurator Oświaty. 

W tegorocznej edycji konkursu było ocenianych 550 prac z 39 placówek z terenu województwa lubelskiego oraz ze Lwowa na Ukrainie. 

JURY konkursowe wyróżniło z naszej szkoły pracę OLI KAWKI 

i zakwalifikowało do wystawy pracę DAGMARY RYBIŃSKIEJ. 

Na uroczystość podsumowania konkursu przybyli autorzy prac wraz 

z nauczycielami i rodzinami oraz przedstawiciele władz samorządowych Krasnegostawu. Uroczystego otwarcia dokonał Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz.

Witając młodych artystów pan kurator podkreślił wychowawczą rolę rodziny 

w budowaniu więzi łączących młodych z wcześniejszymi pokoleniami. 

Tematyka konkursu skłoniła nas do refleksji nad historią rodziny. 

Ola z Rodziną uczestniczyła w otwarciu wystawy. Dla zebranych gości krótką część artystyczną przygotowały dzieci i młodzież pracowni wokalnej MDK. 

Autorkom wyróżnionych prac gratulujemy ! 

Copyright © 2012 Zespol Szkol Spolecznych w Chelmie. Wszelkie prawa zastrzezone.
WebDesign by D&J_M ©