Nowy projekt szkoły

„Sapere aude”

Projekt realizowany przez Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne – Stowarzyszenie w Chełmie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX.        Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
Działanie 9.1       Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;
Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Termin realizacji projektu: 01.08.2014 r.-30.06.2015 r.
nr projektu POKL.09.01.02-06-327/13


„Człowiek - najlepsza inwestycja"

 

Rodzaje wsparcia w ramach projektu dla uczniów Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej i Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie

  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne uczniów
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów z przedmiotów przyrodniczych
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów z języka angielskiego
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów z języka niemieckiego
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów z języka francuskiego
  • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów z języka hiszpańskiego
  • doradztwo zawodowe

przydatne linki:
www.efs.lubelskie.pl
www.efs.gov.pl


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 2/9.1.2 POKL/2014 z dnia 20.08.2014 r.

 

Pobierz (pdf)

 


 

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o unieważnieniu

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pobierz (pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE

W celu spełnienia zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu prowadzonym w ramach projektu „Sapere aude” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, Zamawiający Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne – Stowarzyszenie w Chełmie zaprasza do złożenia ofert dotyczących realizacji usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej (PSSP) i Pierwszego Społecznego Gimnazjum (PSG) w Chełmie.

Więcej w załącznikach poniżej:

 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

CV


 

 

OGŁOSZENIE

Asystent/ka koordynatora/ki ds. realizacji projektu EFS POKL


Chełmskie TowarzystwoEdukacyjne-Stowarzyszenie wChełmie, jako organ prowadzący dla Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej i Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie, w związku z realizacjąnowego projektu poszukuje osoby na stanowisko:
Asystent/ka koordynatora/ki ds. realizacji projektu EFS POKL
Miejsce pracy: Chełm

Obowiązki:
• doradzanie Koordynatorowi przy podejmowaniu decyzji w projekcie,
• rekrutacja uczestników, podział na grupy,
• zbieranie danych do monitoringu,
• wypełnianie formularza PEFS,
• przygotowanie danych do wniosku o płatność w części merytorycznej.


Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE,
• umiejętności organizacji pracy własnej
• umiejętność pracy pod presją czasu
• mobilność
• dyspozycyjność


Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• pracę na umowę zlecenie,
• pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku


Aplikacje zawierające CV proszę przesyłać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Koniecznie w temacie wpisując: Aplikacja na stanowisko AKP. Zastrzegamy sobie, że odpowiemy na wybrane zgłoszenia.
Termin przesyłania zgłoszeń: 30 lipca 2014 r.

 

Ogłoszenie (pdf)


 

OGŁOSZENIE

Koordynator/ka ds. realizacji projektu EFS POKL

Chełmskie Towarzystwo Edukacyjne-Stowarzyszenie w Chełmie, jako organ prowadzący dla Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej i Pierwszego Społecznego Gimnazjum w Chełmie, w związku z realizacjąnowego projektu poszukuje osoby na stanowisko:
Koordynator/ka ds. realizacji projektu EFS POKL
Miejsce pracy: Chełm

Obowiązki:
• odpowiedzialny za prawidłową realizację całego projektu zgodnie - zarządzanie i nadzór nad prawidłową realizacją projektu zgodnie z wymogami PO KL, wymaganiami UE i krajowym oraz wnioskiem,,
• kontakty z IP w zakresie realizacji merytorycznej,
• monitorowanie i koordynacja pracy całej kadry projektu, w tymrekrutacja pracowników do projektu orazzakup sprzętu,
• podejmowanie decyzji w projekcie,
• przygotowanie wniosków o płatność, terminową sprawozdawczość, rozliczanie projektu,
• kontakt z Uczestnikami Projektu, kadrą trenerską, podwykonawcami
• przygotowanie wniosków o płatność w części merytorycznej, monitoring, ewaluacja
• sprawozdawczość projektu, w tym współpraca z Instytucją Pośredniczącą
Wymagania:
• wykształcenie wyższeoraz ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami,
• dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów realizowanych ze środków UE,
• umiejętności organizacji pracy własnej oraz pracy zespołu
• umiejętność pracy pod presją czasu
• mobilność
• dyspozycyjność
Oferujemy:
• atrakcyjne wynagrodzenie
• pracę na umowę zlecenie,
• pracę w instytucji o ugruntowanej pozycji na rynku


Aplikacje zawierające CV proszę przesyłać na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Koniecznie w temacie wpisując: Aplikacja na stanowisko koordynator/ka projektu. Zastrzegamy sobie, że odpowiemy na wybrane zgłoszenia.

Ogłoszenie (pdf)


 

UWAGA

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie podała 18 czerwca br. wyniki testów kompetencji uczniów klas trzecich gimnazjum.
Zakończyliśmy zatem podsumowanie wyników testów po każdym etapie edukacyjnym w naszych obu szkołach.
Możemy z dumą powiedzieć, że nasze wyniki na wszystkich poziomach są znakomite.
Szczególnie cieszymy się z wyników uczniów, którzy opuszczają już nasze mury. Klasa trzecia gimnazjum osiągnęła wyniki rewelacyjne.
Wszystkim naszym Uczniom , ich Rodzicom oraz Nauczycielom serdecznie gratulujemy.

 


 

KOLEJNY SUKCES UCZNIA KLASY II

   2 czerwca 2014 r. Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz uroczyście otworzyła wystawę prac plastycznych nagrodzonych i wyróżnionych
w konkursie „Kolory wolności”, którego organizatorem była Kancelaria Sejmu RP. Otwierając wystawę, nawiązała do tematu konkursu – pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 4 czerwca 1989 roku, mówiąc: „Ta niedziela była inna niż wszystkie. W tym dniu Polki i Polacy poszli do urn wyborczych, żeby walczyć o wszystko, o wolność dla siebie i dla was, mimo że wtedy nie było was jeszcze na świecie…”.
Na konkurs napłynęły 3353 prace z całej Polski, a komisja konkursowa wybrała trzech laureatów. Wśród nich na I miejscu znalazł się uczeń klasy II Damian Skorupa, który swoją pracę wykonał pod kierunkiem wychowawczyni pani Joanny Chilczuk.
Damian wraz z rodzicami uczestniczył w podsumowaniu konkursu, które odbyło się na terenie Sejmu. Otrzymał z rąk Marszałek Ewy Kopacz dyplom
i tablet, oprócz tego miał okazję zwiedzić Sejm i Senat.


Gratulujemy Damianowi i jego opiekunowi artystycznemu.


 

LITERACKIE SUKCESY UCZNIA KLASY II

   W maju bieżącego roku zostały podsumowane dwa znaczące konkursy literackie dla dzieci i młodzieży. Oba mają wieloletnią tradycję, choć są organizowane w różnych częściach Polski (Słupsk, Warszawa). Tak się złożyło, że w obu konkursach został nagrodzony uczeń klasy II Bartosz Gilewicz przygotowywany przez panią Joannę Chilczuk.
W XXX Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej zdobył tytuł laureata w kategorii proza w grupie wiekowej klas I – IV. Jego opowiadanie pt. „Urodzinowa heca” znalazło się w tomiku „Piórem poznaję siebie”, który jest zbiorem nagrodzonych i wyróżnionych wierszy i opowiadań w tegorocznym konkursie. Sukces jest o tyle spektakularny, że na wyżej wymieniony konkurs wpłynęło 6547 zestawów wierszy i opowiadań z 453 szkół z całej Polski, USA, Niemiec, Litwy i Turcji.
Również jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O ZŁOTE PIÓRO” doceniło twórczość Bartosza. Oceniając wiersz
pt. „Wiosenne figle”, przyznało drugoklasiście III miejsce. Na ten konkurs napłynęło 300 prac z 67 placówek z całej Polski.


Gratulujemy i życzymy sukcesów.


 

Miniatury Teatralne 2014

   Tegoroczny Szkolny Przegląd Miniatur Teatralnych odbył się 23 maja. Zgodnie z tradycją w wydarzeniu tym wzięły wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum.
Klasa I SP z „Zerówką” pod kierunkiem pani Sylwii Kozłowskiej i pani Joanny Mackiewicz odegrały przedstawienie „Kolorowe kredki”. Na pochwałę zasługują tu przede wszystkim bardzo pomysłowo i starannie wykonane stroje oraz dekoracje.
Klasa II SP przygotowała z pomocą pani Joanny Chilczuk przedstawienie „O zdrowiu na poważnie i na wesoło”. Należy zwrócić uwagę na bardzo ciekawy wybór tematyki i doskonałą grę aktorską uczniów.
Klasa III SP przedstawiła natomiast pod kierunkiem pani Joanny Magryty sztukę „Porady Wróżki Dobrej Rady”. Na pochwałę zasługuje tu bardzo wartościowy przekaz płynący ze spektaklu, a także jego przystępność także dla najmłodszych widzów.
Klasa IV, przygotowana przez panią Katarzynę Dubiel, pokazała historię życia Hansa Christiana Andersena, zatytułowaną „W poszukiwaniu szczęścia”. Z pewnością wszyscy byli pod wrażeniem ich niezwykłej gry aktorskiej i oryginalnego wyboru tematyki.
Pani Żaneta Szelążek przygotowała przedstawienie klasy V pt. „Shrek”. Na uwagę zasługiwały szczególnie niezwykle efektowne dekoracje i kostiumy uczniów.
Klasa VI pod kierunkiem pani Marioli Kosmowskiej odegrała „Kopciuszka” wersję współczesną. Szczególnie ważna była tu gra aktorska i stroje uczniów.
Klasa II G, przygotowana przez panią Żanetę Szelążek wystawiła wersję współczesną „Dziadów cz.2” Adama Mickiewicza. Idealnie zbudowali nastrój grozy dzięki doskonałym rekwizytom, kostiumom i charakteryzacji.
Klasa III G, pod kierunkiem pani Marioli Kosmowskiej, przygotowała natomiast kilka skeczy kabaretów Moralnego Niepokoju i Ani Mru Mru. Komizm w tych krótkich scenkach oparty był na wieloznaczności wyrazów, ich zabawnym brzmieniu, czy humorystycznej sytuacji.
Wszystkie klasy spisały się wspaniale, a jury w składzie: pani Magdalena Pick, aktorka Teatru Ziemi Chełmskiej, pani dyrektor Grażyna Kowalczyk i pani Joanna Sych, stanie przed trudną decyzją kogo nagrodzić jako Osobowość Aktorską tegorocznych Miniatur Teatralnych.


Autor : Kasia Hawryluk kl.3G


 

„PRZENIESIENI 1939”


Uczniowie naszego gimnazjum (Martyna Mika, Katarzyna Łoś, Dominika Piecuch, Bartosz Piech, Konrad Dąbrowski, Joanna Skaruch, Jakub Drygiel i Kacper Miszczuk) pod opieką nauczycielki języka angielskiego pani Barbary Mazurek przystąpili do wariantu grupowego ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów. Organizatorem projektu jest Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu.
Przed drużynami duże wyzwanie: stworzenie komiksu w języku angielskim pod hasłem „Przeniesieni 1939”. Praca miała przedstawiać uczniów – autorów kreacji, którzy zostali przeniesieni w czasie do dnia 1 września 1939 roku – kiedy wybuchła II Wojna Światowa. Projekt miał ukazać ich grupę przyjaciół podczas pierwszego dnia szkoły w tym wyjątkowym dla losów świata i naszego państwa dniu.
Fabuła komiksu miała być fikcyjna, jednak tło historyczne akcji musiało opierać się na faktach. Ideą zadania było stworzenie takich prac, dzięki którym rówieśnicy z całego świata mogliby poznać lepiej dzieje naszego kraju i wyobrazić sobie życie młodzieży sprzed niespełna 75 laty.
Nasz zespół wykazał się kreatywnością i ciekawymi pomysłami. Wykorzystali różnorakie umiejętności, jakie posiadają w grupie – językowe, plastyczne czy organizacyjne. Dzięki dobrej współpracy powstał świetny projekt! Zobaczcie sami!
Jurorzy docenili walory komiksu naszych uczniów i przyznali im I miejsce w kategorii Sztuka Komiksu oraz wyróżnienie w kategorii Mistrzowie Słowa. Gratulujemy!

 

 phovvto7


 

Konkurs fotograficzny


W dniu 8 kwietnia 2014 r. odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego pt. „Zimowe zjawiska pogodowe”, który został zorganizowany w klasie IV.

Komisja oceniająca wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce- Emil Łoś

II miejsce- Aleksandra Kawka

III miejsce- Joanna Fedorowicz i Filip Langiewicz

Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się także: Marcelina Bandzul i Dagmara Rybińska.

 

Zapraszamy do galerii

 


 

„Matmiś”, „Polmiś” i „Ekomiś”.


25 marca br. o godzinie 8.30 odbyły się w naszej szkole kolejne już edycje konkursów „Matmiś”, „Polmiś” i „Ekomiś”. Najstarszy z nich „Matmiś” ma już 17 lat i wciąż cieszy się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli.
Coraz więcej uczniów startuje także w „Polmisiu” i „Ekomisiu”.
W tym roku szkolnym na nasze zaproszenie odpowiedziało 65 uczniów szkół chełmskich oraz ich nauczyciele.
Konkursy są znakomitą okazją do sprawdzenia wiedzy szóstoklasistów jeszcze przed egzaminem OKE.
Podsumowanie konkursów odbędzie się 8 kwietnia (wtorek) o godz 13.00 w budynku szkoły. Informacje o wynikach konkursów organizatorzy przekażą do szkół indywidualnie.


Grażyna Kowalczyk

Zadania do pobrania


 

LAUREACI KONKURSU ”POEZJA NIE ZNA GRANIC”

Dnia 26 marca 2014 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Przeglądzie Poezji Francuskiej i Rosyjskiej „Poezja nie zna granic” zorganizowanym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie. Uczniowie prezentowali recytację wierszy francuskich autorów w języku francuskim lub polskim. W kategorii klas szkoły podstawowej, Szymon Nowicki zajął II miejsce, a Marcelina BandzulIII miejsce –oboje z klasy IV.

Laureatom serdecznie gratulujemy!!!


 

Kasia Hawryluk laureatką konkursu z języka polskiego!

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy IIIG Kasia Hawryluk została laureatką konkursu kuratoryjnego z języka polskiego. Laureaci tego konkursu są zwolnieni z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego-otrzymują z tej części 100% punktów. Do konkursu przygotowała Kasię Pani Mariola Kosmowska. Kasi oraz Jej Nauczycielce gratulujemy.
Kasia jest zatem podwójną laureatką i do zdawania na egzaminie gimnazjalnym zostały jej tylko przedmioty przyrodnicze (jest zwolniona z części humanistycznej oraz części językowej egzaminu).


 

Dzień Św. Patryka

Dnia 17 marca "zazieleniło się" w Zespole Szkół Społecznych w Chełmie, a to wszystko za sprawą świętego Patryka - patrona Irlandii. Korytarz został ozdobiony trójlistnymi koniczynkami - głównymi symbolami święta, gdyż zgodnie z legendą o świętym Patryku służyła mu ona jako pomoc dydaktyczna przy tłumaczeniu pierwszym irlandzkim chrześcijanom pojęcia Trójcy Świętej. Tego dnia klasa V wraz z wychowawczynią i jednocześnie nauczycielką języka angielskiego - Barbarą Mazurek - przygotowała dla całej społeczności szkolnej poczęstunek odwołujący się tematyką do narodowego święta Irlandczyków. Garnek złota, zielona magiczna galaretka karła, ciasteczka św. Patryka, zielony napój – wszystko to można było dostać na irlandzkim straganie, który został rozstawiony w naszej szkolnej stołówce. Zarówno smakołyki, jak i stroje uczniów odnosiły sie kolorystyką do narodowej barwy Szmaragdowej Wyspy.


 

Michał Kozar laureatem konkursu z matematyki!

Z przyjemnością informujemy, że kolejny uczeń z klasy IIIG Michał Kozar zostałlaureatem konkursu kuratoryjnego z matematyki. Michał uzyskał 30 punktów na 35 (do tytułu laureata wystarczyło mieć 28 punktów). Michał był jedynym finalistą i jest jedynym laureatem konkursu matematycznego z Chełma. Laureaci tego konkursu są zwolnieni z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego-otrzymują z tej części 100% punktów. Do konkursu przygotowała Michała Grażyna Kowalczyk. Michałowi i Jego Nauczycielce gratulujemy.


 

Zwycięzcy w „Konkursie wiedzy na temat funduszy UE”

W związku z dziesięcioleciem polskiej obecności w strukturach Unii Europejskiej Urząd Marszałkowski w Lublinie ogłosił konkurs  na temat funduszy europejskich i ich wykorzystania w naszym kraju, a zwłaszcza w województwie lubelskim. W konkursie tym wzięli udział również uczniowie naszego gimnazjum. Do konkursu przystąpiło w dniu 27 lutego 19  gimnazjalistów z klasy II i III, którzy mieli za zadanie odpowiedzieć na 30 pytań. Jury konkursu w składzie dyr. Mariola Kosmowska, Beata Lipczyńska i Katarzyna Dubiel wyłoniło zwycięzców. Zostali nimi: Marcin Zieliński klasa III (90 % prawidłowych odpowiedzi), Martyna Mika klasa II (90 % prawidłowych odpowiedzi) i Katarzyna Hawryluk (87 % prawidłowych odpowiedzi). Dla tych trzech osób nagrody rzeczowe (tablet i 2 komplety słuchawek) ufundował Urząd Marszałkowski. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia w formie drobnych upominków.


 

Copyright © 2012 Zespol Szkol Spolecznych w Chelmie. Wszelkie prawa zastrzezone.
WebDesign by D&J_M ©