ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

W ramach doradztwa zawodowego, uczniowie kl. III PSG i kl. VIII PSSP uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym możliwości wyboru dalszego etapu kształcenia. Naszym gościem był Mikołaj Drygiel, absolwent naszej szkoły, obecnie uczeń Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie. Mikołaj opowiedział o warunkach naboru, możliwościach jakie daje uczniom OLL, ciekawych zajęciach pozalekcyjnych. Zachęcił do nauki w OLL w Dęblinie, gdzie uczniowie zdobywają rzetelną wiedzę ogólnokształcącą oraz podstawy teoretycznej i praktycznej wiedzy lotniczej, a także biorą udział
w szkoleniach: spadochronowym, szybowcowym i samolotowym. Nasi dociekliwi uczniowie zadawali pytania, na które Mikołaj szczegółowo odpowiadał.