"Czyste powietrze wokół nas"

Drukuj

Program ,,Czyste powietrze wokół nas"

 

W roku szkolnym 2013/2014 realizowany jest w naszej szkole program przedszkolny edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Wzrost świadomości ludzi na temat szkodliwego działania dymu tytoniowego oraz restrykcyjne ograniczenia wprowadzone na drodze ustawodawczej spowodowały zmniejszenie stopnia społecznej akceptacji dla palenia tytoniu w miejscu pracy i miejscach publicznych. Zmiana w postrzeganiu palenia w obecności innych osób nie jest jednak tak widoczna w środowisku domowym, gdzie największa ekspozycja na dym tytoniowy ma miejsce w przypadku dzieci. Aby zminimalizować szkody zdrowotne i społeczne wynikające z biernego palenia dzieci Państwowa Inspekcja Sanitarna już po raz piąty realizuje Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”, skierowany do dzieci uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz ich rodziców.

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ:

$üzwiększenie poziomu wiedzy nt. szkodliwości aktywnego i biernego palenia,

$üwzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy,

$üzwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

REALIZATORZY:

1ünauczyciele wychowania przedszkolnego.


Szczegóły projektu - informacje dla Rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Zespol Szkol Spolecznych w Chelmie. Wszelkie prawa zastrzezone.
WebDesign by D&J_M ©