ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

 

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie klasy 3 realizują zadania w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki” (edycja IV: „Podróżowanie przez czytanie”) wspierającego rozwój czytelnictwa. Projekt składa się z trzech MODUŁÓW (I MODUŁ od 03.10.2022r. do 31.12.2022r. PODRÓŻE PO POLSCE, II MODUŁ od 01.01.2023r. do 31.03.2023r. PODRÓŻE PO EUROPIE, III MODUŁ od 01.04.2023r. do 31.05.2023r. PODRÓŻE PO ŚWIECIE i doskonale wplata się w kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny.

Czwarta edycja projektu polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych miast i krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa
w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych.

Cele ogólne projektu to:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

 

 

 

 

Słowo „lektura” jest postrzegane przez dzieci jako przykry obowiązek. Aby zmienić nastawienie uczniów, od 1 października 2022r. uczniowie klasy 3 będą realizować zadania zawarte w projekcie edukacyjnym, upowszechniającym czytelnictwo, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do zgłębiania wiedzy na temat wybranych krajów poprzez czytanie książek. Ponadto projekt zakłada kreatywną pracę z lekturą, skoncentrowaną na nauczaniu poprzez zabawę i aktywne działanie.

Innowacja opiera się na niestandardowym sposobie pracy z lekturą. Poprzez atrakcyjne zadania projektowe, uczniowie włączą się w wiele innowacyjnych działań z tekstem.

Czwarta edycja projektu, zaprojektowana na rok szkoły 2022/2023, polega na skorelowaniu czytania danej lektury ze zgłębianiem wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, o których będzie mowa w czytanym tekście, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Praca z książką stanie się przyczynkiem do realizacji wielu kreatywnych zadań oraz akcji czytelniczych.

Cele ogólne projektu to:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
 • rozwijanie aktywności czytelniczej,
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
 • pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji,
 • integracja zespołu klasowego,
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju
  i zagranicznych szkół polonijnych.

 

 

 

W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania.

Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.

Po  zrealizowaniu  każdego modułu nauczyciel umieści na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzyma od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu.

W celu otrzymania CERTYFIKATU końcowego dla klasy oraz nauczyciela, a także DYPLOMÓW dla uczniów, wymagane będzie zrealizowanie WSZYSTKICH TRZECH MODUŁÓW.

Narzędziem ewaluacyjnym będą karty samooceny uczniów po każdym module i na zakończenie projekt. Ich analiza pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Pomoże to wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.