ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

LISTA NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W PIERWSZEJ SPOŁECZNEJ SZKOLE

PODSTAWOWEJ W CHEŁMIE w roku szkolnym 2023/2024

 

1. Chilczuk Joanna – edukacja wczesnoszkolna
2. Dubiel Katarzyna – język francuski, edukacja wczesnoszkolna
3. Gregorowicz Jolanta – religia
4. Jasiński Adam – wychowanie fizyczne
5. Kosmowska Mariola – język polski
6. Mackiewicz Joanna – edukacja wczesnoszkolna
7. Magryta Iwona – edukacja wczesnoszkolna
8. Mazurek Barbara – język angielski
9. Perestaj Izabela – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
10. Sych Joanna – pedagog szkolny, pedagog specjalny
11. Korziuk Magdalena – język angielski
12. Pietruszka-Pandey Magdalena – psycholog szkolny
13. Betiuk Ewa – historia, wiedza o społeczeństwie
14. Jakubczak Iwona – język polski
15. Kamińska Mariola – matematyka
16. Malinowski Jacek – informatyka
17. Osińska Ewa – fizyka, matematyka
18. Olucha Maria – przyroda, geografia
19. Borowska Elżbieta - matematyka
20. Furtak Violetta – plastyka
21. Krzywicka Ewa – język niemiecki
22. Kuczyńska Jolanta – chemia
23. Michalska Magdalena – logopeda
24. Rogalski Przemysław – technika
25. Sokół -Dobrzańska Barbara – muzyka, doradztwo zawodowe
26. Koszałka Edyta – biologia
27. Kowalczyk Grażyna – matematyka
28. Rogalska Alicja – przyroda, biologia

Pracownicy niepedagogiczni
29. Anna Żwirska
30. Maria Wawruszak
31. Agata Gościak
32. Jacek Stępień