ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Lista Nauczycieli PSSP i PSLO

Betiuk Ewa
historia/ wos
Chilczuk Joanna
edukacja wczesnoszkolna
Mackiewicz Joanna 
edukacja wczesnoszkolna
Dubiel Katarzyna
język francuski
Iwaniec-Cieślik Elżbieta
historia/wos
Jasiński Adam
w-f
Jóźwik Ewa
biologia
Izabela Perestaj
w-f/EDB
Violetta Furtak
plastyka
Gregorowicz Jolanta
religia
Kamińska Mariola
matematyka
Kowalczyk Grażyna
matematyka
Krzywicka Ewa
język niemiecki
Malinowski Jacek
informatyka
Magryta Iwona
edukacja wczesnoszkolna
Mazurek Barbara
język angielski
Magdalena Korziuk
język angielski
Mandzińska Dorota
język polski
Olucha Maria
geografia, przyroda
Koszałka Edyta
przyroda, biologia
Sokół- Dobrzańska Barbara
muzyka
Kosmowska Mariola
język polski
Sych Joanna
pedagog szkolny
 Pietruszka-Pandey Magdalena
psycholog
Jakubczak Iwona
język polski
Rogalski Przemysław 
technika
Kuczyńska Jolanta
chemia
Fabjan Marzena
biologia
Michalska Magdalena
logopeda
Osińska Ewa
fizyka

 

 
 
Pracownicy niepedagogiczni:

Anna Żwirska

Maria Wawruszak

Agata Gościak

Jacek Stępień