„Nie pal przy mnie, proszę"

Drukuj

Uczniowie klas I – III Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2013/2014 realizują program edukacji antytytoniowej „Nie pal przy mnie, proszę” inicjowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy
z resortem edukacji.
Celem programu jest uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia, kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem, wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Program realizują wychowawcy klas: p. Joanna Mackiewicz, p. Joanna Chilczuk, p. Iwona Magryta oraz p. Joanna Sych – pedagog szkolny.

Copyright © 2012 Zespol Szkol Spolecznych w Chelmie. Wszelkie prawa zastrzezone.
WebDesign by D&J_M ©