„Trzymaj formę!”

Drukuj

Uczniowie klas V- VI Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej oraz II – III Pierwszego Społecznego Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 realizują program edukacyjny „Trzymaj formę!”.
Program „Trzymaj formę!” współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu „Trzymaj formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu. Projekty przygotowane przez uczniów będą promowały aktywność fizyczną, uczyły prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie.
Program realizują p. Ewa Jóźwik – nauczyciel biologii i p. Izabela Perestaj – nauczyciel wychowania fizycznego.

Copyright © 2012 Zespol Szkol Spolecznych w Chelmie. Wszelkie prawa zastrzezone.
WebDesign by D&J_M ©