ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:
1. Przeprowadzenie badań przesiewowych.
2. Organizowanie pomocy logopedycznej.
3. Prowadzenie terapii indywidualnej.
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji.
5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli.

We wrześniu w klasach pierwszych logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy. Badania te przeprowadzane są w formie zabawy, tak aby spontaniczne wypowiedzi dzieci pozwoliła ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolności wypowiadania się. Badaniu podlega również budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych tj. oddychanie, gryzienie, żucie jak również połykanie. Po przeprowadzeniu badań przesiewowych logopeda przekazuje wychowawcom terminy oraz godziny spotkań z uczniami.

W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową jak również szereg ćwiczeń usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego oraz policzków. Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji oraz płynnej mowy.