ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Eco Avengers

Celem projektu jest zwiększenie świadomości proekologicznej wśród uczniów i mieszkańców społeczności lokalnej.

 

Our project deals with ecology. Its aim is to increase the awerness of influence of our everyday habits on the environment.

 

Projekt realizowany jest w języku angielskim. W projekcie biorą udział szkoły z trzech krajów europejskich (Polska, Włochy i Portugalia). Uczestnikami projektu w naszej szkole są uczniowie klasy VI (opiekunowie: Barbara Mazurek, Magdalena Korziuk) i klasy VII (opiekun Barbara Mazurek).