ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

15 czerwca odbył się szkolny konkurs "PIERWSZA POMOC". Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą (test) oraz umiejętnościami  z zakresu udzielania pierwszej pomocy - zadania praktyczne. 
Tytuł finalisty zdobyli: Ludwik Szymański, Jan Perestaj, Antoni Dopieralski, Kacper Siry, Miłosz Żyłowski-Suseł oraz Natalia Błaszczuk, która zdobywając  największą ilość punktów zwyciężyła konkurs. Gratulujemy.