ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Rok 2001 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Języków.
Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy.
Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier kulturowych.

  

W naszej szkole uczniowie klasy 8 na lekcji wiedzy o społeczeństwie i klasy III LO na zajęciach fakultetu wiedza o społeczeństwie zapoznali się nie tylko z celami obchodów tego dnia, poznali także rodziny języków europejskich oraz ich cechy charakterystyczne.

Okolicznościowe pokazy multimedialne poświęcone zostały ciekawostkom z historii Europy, zagadkom na temat jej przeszłości i teraźniejszości.
Uczniowie uczestniczyli w rozwiązywaniu quizu „co wiesz o europejskim naj…”, dzięki czemu mieli okazję skonfrontować swoją wiedzę z rzeczywistością geograficzną i historyczną. Rozwiązywali krzyżówki i rebusy związane z kolebką kultury europejskiej –starożytną Grecją.
Na zakończenie zajęć uczniowie grali w grę edukacyjną Europejski Ekspress.
Wszyscy okazali się być zwycięzcami!
Symboliczne nagrody ufundował Wydział Informacji i Komunikacji Społecznej polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej z siedzibą w Warszawie. 
Zajęcia koordynowała nauczycielka wiedzy o społeczeństwie Ewa Betiuk.