ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

23 września odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie zainteresowani pracą w samorządzie na plakatach przedstawili swoje propozycje działań. (zdjecia). W wyniku głosowania przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Hanna Burak z kl. VI. Ponadto w skład SU weszły następujące osoby: Paulina Dudek, Sergiusz Pawłowicz i Olaf Jakimiak.