ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Przez cały rok szkolny uczniowie klasy 2 realizowali zadania zamieszczone w poszczególnych modułach projektu: module 1 - Kreatywność, module 2 - Wyobraźnia, module - 3 Moc Słów i w module - 4 Empatia. Przez ten czas uczyli się jak rozpoznawać, nazywać, reagować i radzić sobie z emocjami własnymi i innych. Na zakończenie projektu każdy uczeń otrzymał pamiątkowy certyfikat.