ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

    19 kwietnia bieżącego roku przypada 80-ta  rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.
     W tym dniu Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. Jej logo stanowi żółty żonkil- symbol  zbiorowej pamięci. Przedsięwzięciu towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla –jako napisali autorzy projektu ,,siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami. Głęboko wierzymy, że pamięć o przeszłości jest jedną z nadrzędnych wartości, które nas jednoczą i nadają nam wspólną tożsamość – niezależnie od światopoglądu czy sympatii politycznych.’’

    Cała społeczność szkolna włączyła się w obchody tej rocznicy. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi akcji, brali udział w zajęciach edukacyjnych zaprojektowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, uczestniczyli w projekcji filmu utrzymanego w  stylistyce youtuberskiej  ,,Muranów – Dzielnica Północna ‘’ .