ul. Hrubieszowska 102/2,
22-100 Chełm

(082) 565 45 54
spoleczna_chelm@wp.pl

Po wnikliwej analizie nadesłanych na konkurs prac, komisja konkursowa w składzie :
p. Joanna Chilczuk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
p. Dorota Mandzińska – nauczyciel j. polskiego
p. Iwona Jakubczak – nauczyciel j. polskiego

 biorąc pod uwagę sposób interpretacji tematu, samodzielność twórczą i poprawność językową wypowiedzi postanowiła przyznać nagrody:

1 miejsce – ex aequo: Hanna Przebierowska – Szkoła Podstawowa nr 6
                                    Hanna Gałan – Szkoła Podstawowa nr 6
2 miejsce – ex aequo: Hanna Piebiak – Szkoła Podstawowa w Żółtańcach
                                    Kornelia Krajewska – Szkoła Podstawowa nr 6
3 miejsce – ex aequo: Maja Hackiewicz – Szkoła Podstawowa nr 6
                                    Michalina Pogorzelec – Szkoła Podstawowa nr 6.

Wyróżnień nie przyznano.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów literackich.

O terminie wręczenia nagród poinformujemy placówki telefonicznie.